Savuttomat Järjestöt ja yhdistykset

Järjestöt ja yhdistykset kokoavat erilaista kansalaistoimintaa. Terveyden edistämisen kehittämisvelvoite voi tulla yhteisön perustehtävästä, kuten kansanterveysjärjestöissä.

Potilasjärjestöissä savuton toimintakulttuuri on osa toiminnan laatukriteereitä luoden uskottavuutta potilasneuvontaa ja muuhun viestintää.
Savuttomuus voi olla myös omaehtoista kansalaistoiminnan kehittämistä, vaikka sitä ei yhteisön säännöissä määriteltäisi.

Yhteisönne voi olla vaikuttamassa tulevaisuuteen valitsemalla savuttoman toimintakulttuurin.

slick-shoreward