Savuttomat Kuntatyönantajat

Kunnan palvelut kohdistuvat laajasti kuntalaiseen.
Savuton toimintakulttuuri suojelee kuntalaisen tervettä ja vahvistaa terveyttä tukevaa ympäristöä.
Se on osa nykyaikaisen yhteiskunnan palvelutuotannon kehittämistä.

Savuttomalla toimintakulttuurilla tuetaan työntekijän ja asiakkaan tupakoinnin lopettamista, savuttoman väestön määrän kasvua sekä lasten ja nuorten terveystottumusten valintaa.

Manner-Suomen kunnista 89 % on tehnyt savuttomuuspäätöksen.
Materiaalipankista löytyvässä Savuton toimintakulttuuri -esitteessä on kuvattu, miten päätös saadaan konkreettisiksi toimenpiteiksi.

slick-shoreward