Savuttomat Kuntatyönantajat | Savuton Kunta

Savuttomat Kuntatyönantajat

Kunnan palvelut kohdistuvat laajasti kuntalaiseen.
Savuton toimintakulttuuri suojelee kuntalaisen tervettä ja vahvistaa terveyttä tukevaa ympäristöä.
Se on osa nykyaikaisen yhteiskunnan palvelutuotannon kehittämistä.

Savuttomalla toimintakulttuurilla tuetaan työntekijän ja asiakkaan tupakoinnin lopettamista,savuttoman väestön määrän kasvua sekä lasten ja nuorten terveystottumusten valintaa.

Manner Suomen kunnista 85 % on valinnut savuttomuuden.
Materiaalipankista löytyy toimenpide –ohjelma malli, jolla päätös saadaan konkreettisiksi toimenpiteiksi.