Savuttomat Valtiotyönantajat

Kuntien ja valtion palvelut kohdistuvat laajasti kuntalaiseen.

Savuton toimintakulttuuri suojelee kuntalaisen tervettä ja vahvistaa terveyttä tukevaa ympäristöä.
Se on osa nykyaikaisen yhteiskunnan palvelutuotannon kehittämistä.

Savuttomalla toimintakulttuurilla tuetaan työntekijän ja asiakkaan tupakoinnin lopettamista,
savuttoman väestön määrän kasvua sekä lasten ja nuorten terveystottumusten valintaa.

Kuntien esimerkin mukaisesti myös valtion palveluorganisaatiot ovat lähteneet kehittämään savutonta toimintakulttuuria. Materiaalipankista löytyy toimenpide –ohjelma malli, jolla päätös saadaan konkreettisiksi toimenpiteiksi.