Kouluterveyskysely: tupakoinnin vähentämistyö tuloksekasta

Uuden Tupakkalain muutokset yhdessä oppilaitosten määrätietoisen savuttomuustyön kanssa ovat alkaneet tuottaa tulosta. Tupakointirajoitukset ja valvonta ovat lisääntyneet merkittävästi toisen asteen ammattioppilaitoksissa.

Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan opiskelijoista 61 % kertoi, että tupakointi on kokonaan kielletty oppilaitoksessa. Kaksi vuotta aiemmin osuus oli vain 18 %. Myös henkilökunnan päivittäinen tupakointi oppilaitoksen alueella näyttäisi nuorten mielestä vähentyneen. Kyselyn tekijät muistuttivat, että tupakoinnin lopettamista yrittäviä opiskelijoita ja oppilaitosten työntekijöitä pitäisi myös tukea vahvasti lopettamisessa.

Tulokset ovat samansuuntaiset Nuorten terveystapatutkimuksen 2011 kanssa.

Hieman alle puolet peruskoululaisista ja lukiolaisista sekä noin neljäsosa ammattiin opiskelevista ilmoitti, ettei ole tupakoinut koskaan. Tupakointikokeilut ovat kuitenkin edelleen yleisiä, samoin päivittäistupakointi erityisesti ammattiin opiskelevien keskuudessa. Kyselyn mukaan 15 % peruskoulun yläluokkalaisista, 9 % lukiolaisista ja 40 % ammattiin opiskelevista tupakoi päivittäin.

Tupakan ostaminen oli nuorten mielestä vaikeutunut 2000-luvun alusta, mutta silti noin puolet yläkouluikäisistä oli sitä mieltä, että tupakkaa on helppo ostaa.

Kyselyyn vastanneet kertoivat tupakointirajoitusten ja tupakoinnin valvonnan kiristyneen merkittävästi kahden viime vuoden aikana toisen asteen oppilaitoksissa. Suurin muutos oli tapahtunut ammatillisissa oppilaitoksissa.

Kouluterveyskysely toteutettiin tänä vuonna Pohjois-, Länsi-,Lounais- ja Sisä-Suomessa sekä Ahvenanmaan maakunnassa. Kyselyyn vastasivat perusopetuksen 8. ja 9. luokkien oppilaat sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Vastaajia oli yhteensä 88 969: yläluokilta 46 997, lukioista 21 237 ja ammatillisista oppilaitoksista 20 735.

Lähde:
Suomen ASH. Uutiskirje 6/2011
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kouluterveyskysely 2011.

Jaa sivu: 
Ajankohtaista
slick-shoreward