Kunnat näyttävät esimerkkiä savuttomuudessa

Tiedote 12.3.2013.

63 prosenttia Suomen kunnista on tehnyt päätöksen savuttomuudesta. Savuton Kunta ja Savuton Pääkaupunkiseutu -hankkeet haastoivat kunnat mukaan savuttoman Suomen kehittämiseen toukokuussa 2012. Haaste toimitettiin kuntiin, joissa ei ollut tehty savuttomuuspäätöstä. Savuttomuuden kehittämistä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Kuntaliiton, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Kunnista 226 on savuttomia tai savuttomuuspäätös on niissä valmisteilla (71 % kaikista kunnista). Päätöksen tehneitä on 203 kuntaa (64%) ja 23 kuntaa valmistelee päätöstä (7%). Savuttomuuspäätöksen tehneiden ja sitä valmistelevien kuntien alueella asuu yli 4 miljoonaa suomalaista. Uuden kuntajaon mukaisesti Suomessa on tällä hetkellä 320 kuntaa, joista 16 sijaitsee Ahvenanmaalla. Tulokset pohjautuvat Savuton Kunta -hankkeessa koottuihin tietoihin.

Maakuntien välillä eroja päätösten etenemisessä

Edelläkävijä on edelleen Pohjois-Savon maakunta, jossa kunnat tekivät päätökset savuttomasta toiminnasta jo vuonna 2010. Myös Etelä-Savo on edennyt asiassa ripeästi. Muita maakuntia, joissa savuttomuus on edennyt vauhdilla, ovat Lappi, Varsinais-Suomi, Keski- ja Etelä-Pohjanmaa sekä Päijät-Häme. Hitaimmin asiassa etenevät Kainuu ja Ahvenmaa (katso tarkemmin Kuntaliiton työstämä liite www.kunnat.net).

Vuoden 2013 haasteena on kuntien tueksi kehitetyn Savuton Kunta -toimenpideohjelman käyttöön ottaminen. Pääkaupunkiseudun kunnista Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ovat sitoutuneet Savuton Kunta -toimenpideohjelman mukaiseen kehittämiseen. Uudenmaan alueen kunnista 62 % on tehnyt savuttomuuspäätöksen.

Päätös johtaa työntekijöiden tehokkaampaan lopettamistukeen

Savuton Kunta ja Savuton pääkaupunkiseutu -hankkeet toteuttivat vuonna 2012 kyselyn, jolla selvitettiin kunnan savuttomuutta koskevia päätöksiä ja toimenpiteitä, kunnan henkilöstöön sekä terveydenhuollon asiakkaisiin kohdistuvaa savuttomuustoimintaa.  Kysely lähetettiin kaikkiin Suomen kuntiin ja siihen vastasi 52 % kunnista. Kyselyn tulosten mukaan kuntien savuttomuuspäätökset näkyvät erityisesti tupakoinnin lopettamisen tukemisessa, henkilöstön ohjeistamisessa, kunnan tilaisuuksien savuttomuutena ja savuttomien alueiden merkitsemisenä.

Haasteena

Savuton Suomi 2040 -tavoitteen saavuttaminen edellyttää kuntien savuttomuuspäätösten lisäksi Savuton Kunta -toimenpideohjelman mukaisten konkreettisten toimenpiteiden käyttöönottoa ja toiminnan toteutumisen seurantaa. Myös muut työnantajat, kuten yritykset, järjestöt ja muu julkisen sektori, ovat tulossa mukaan savuttoman Suomen kehittämiseen. Terveydenhuollossa haasteen muodostaa lopettamishalukkaille tarjottavien tukitoimien uudistaminen. Tupakoijista yli 60 prosenttia haluaa lopettaa, joka on noin 550 000 suomalaista.

Lisätietoja:
Tarja Kristiina Ikonen, toiminnanjohtaja, Savuton Kunta -projekti, puh 0500 574 642
Corinne Björkenheim, projektipäällikkö, Savuton pääkaupunkiseutu -projekti, puh 040 129 3394
 

Liite 1.  Yhteenveto Savuton Kunta 2012 -tutkimustuloksista

Työterveyshuollon ohjaus ja neuvonta toteutuu paremmin savuttomissa kunnissa

Savuttomissa kunnissa työntekijöiden tukeminen savuttomuuteen toteutuu selkeästi paremmin kuin ei-savuttomissa kunnissa. Ohjaus ja neuvonta toteutuvat hyvin jo 65 % savuttomien kuntien työterveyshuolloissa kun vastaava luku ei-savuttomissa kunnissa on 35 %. Työntekijöille maksuttomia nikotiinikorvaustuotteita on hyvin saatavilla 37 % savuttomissa kunnissa. Ei-savuttomissa kunnissa korvausta on hyvin saatavilla vain 14 % kunnista. Lääkkeelliset lopettamishoidot toteutuvat hyvin yli viidesosassa (21 %) savuttomissa kunnissa, mutta ei-savuttomissa se toteutuu hyvin vain joka kymmenennessä kunnassa (11 %). Ryhmämuotoinen tuki työajalla on edelleen kuntien yhteinen haaste. Savuttomissa kunnissa se toteutuu hyvin 14 % kunnissa ja ei-savuttomissa 3 %.

Savuttomuus tukee henkilöstön tupakoimattomuutta

Jo puolet Suomen savuttomista kunnista on toimittanut kirjalliset ohjeet työyksiköihinsä kunnan savuttomista linjauksista ja yli puolessa (56 %) on tupakoinnin kieltäminen työaikana toteutuu hyvin. Ei-savuttomissa kunnissa tupakointikielto työaikana toteutuu hyvin 20 % kunnista. Kunnan työpaikkailmoituksissa on maininta savuttomuudesta 15 % savuttomista kunnista ja 8 % ei-savuttomista kunnista.

Tupakointipaikkoja entistä vähemmän

Suurimmassa osassa (89 %) kyselyyn vastanneista kunnista päätös olla rakentamatta uusia tupakointipaikkoja toteutuu joko hyvin tai melko hyvin. Tupakointipaikkojen sijoittaminen siten, ettei tupakansavu kulkeudu sisätiloihin toteutuu hyvin tai melko hyvin lähes kaikissa (96 %) kunnista. Suurimassa osassa kunnista tupakointipaikkojen poistaminen lasten ja nuorten harrastetiloista ja – alueilta, päiväkotien, peruskoulujen ja lukioiden alueilta toteutuu hyvin tai melko hyvin eikä henkilökunta tai vieraat tupakoi työaikana.

Savuttomuus näkyy myös kunnan tilaisuuksissa

Kunnan edustus- ja muiden tilaisuuksien savuttomuus toteutuu hyvin 60 % savuttomissa kunnissa ja 43 % ei-savuttomissa. Myös kunnan hallinnoimen tilojen ja ulkoalueiden merkitseminen savuttomiksi selkeästi esimerkiksi kylteillä, tarroilla tai julisteilla toteutuu hyvin 37 % savuttomissa kunnissa ja 15 % ei-savuttomissa.

Kehittämisen tarvetta savuttomassa vuokra-asumisessa

Kyselystä nousi tarve savuttoman vuokra-asumisen kehittämiseen, sillä kyselyyn vastanneista kunnista ainoastaan 7 % oli sitä mieltä, että asia toteutuu kunnassa hyvin.

Jaa sivu: 
Ajankohtaista
slick-shoreward