Lisääkö sähkösavukkeiden markkinoille tulo nuorten nikotiinituotteiden käyttöä?

Pediatrics-lehti julkaisi Etelä-Kalifornian yliopistossa tehdyn uuden Children’s Health Study -tutkimuksen: ”E-cigarrettes, Cigarrettes and the Prevalence of Adolescent Tobacco Use”. On arveltu, että ne nuoret, jotka aiemmin olisivat valinneet perinteisen tupakan, valitsevat mieluummin sähkösavukkeet ja perinteisen tupakan käyttö vähenisi. Sen sijaan tämä tutkimus osoittaa, että osa niistä nuorista, jotka eivät olisi koskaan aloittaneetkaan perinteisen tupakan käyttöä, ovat nyt alkaneet käyttää sähkösavukkeita. Nyt julkaistun tutkimuksen valossa lasten ja nuorten suojeleminen sähkösavukkeiden käytöltä ei ole ylimitoitettua.

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat lukioikäiset nuoret Etelä-Kalifornian kahdeksan eri piirikunnan alueelta (N=5490). Aineistoa on kerätty vuodesta 1995 alkaen. Alla oleva teksti kuvaa nuoria, jotka ovat iältään 17-18 vuotiaita (12th grade students). Tutkimuksen kohteena olivat myös tätä nuoremmat lukion opiskelijat.

Nuorten tupakointi (=perinteisten savukkeiden käyttö) on selvästi vähentynyt vuodesta 1995 vuoteen 2004. Vuonna 1995 nuorista 19,1 % oli tupakoinut edeltävän kuukauden aikana, vastaava luku vuonna 2004 oli 9,0 %.

Vuonna 2014 sähkösavukkeiden käyttöä kysyttiin ensimmäisen kerran. Tutkimuksessa pystyttiin nyt määrittelemään sähkösavukkeiden käyttäjät, perinteisten savukkeiden käyttäjät ja henkilöt, jotka käyttivät edellisen kuukauden aikana näitä molempia tuotteita. Sähkösavukkeita käyttäviä nuoria vuonna 2014 oli 6,0 %, savukkeita käyttäviä 3,9 % ja molempien tuotteiden käyttäjiä lisäksi 3,8 %. Perinteisten savukkeiden ja sähkösavukkeiden käyttäjiä vuonna 2014 oli siis yhteensä 13,7 %. Tutkimuksen yksi johtopäätöksistä on, että nuorten kohdalla sähkösavukkeet eivät ole korvanneet perinteisen tupakan käyttöä, vaan osa myös niistä nuorista, jotka eivät olisi lainkaan aloittaneet tupakkatuotteiden käyttöä, käyttää nyt sähkösavukkeita (/sites/default/files/pediatrics_e-cigarrettes.jpg).

Sähkösavukkeissa nuoria kiehtovat erilaiset makuaineet, sähkösavukkeiden käytön sosiaaliset elementit ja sähkösavukkeiden ympärille muodostunut kulttuuri. Barrington-Trimmis, yksi tutkimusryhmän jäsenistä, on todennut: ”Sähkösavukkeet voivat olla turvallisempi vaihtoehto niille tupakoiville aikuisille, jotka haluavat perinteisten savukkeiden käytön sijaan siirtyä käyttämään sähkösavukkeita, mutta niille nuorille, jotka eivät ole aiemmin käyttäneet mitään tupakkatuotteita, kokeilut voivat johtaa nikotiiniriippuvuuteen”.

Kaliforniassa tupakkatuotteiden ostoikäraja nostettiin vastikään 18 vuodesta 21 vuoteen. Rajoitus koskee myös sähkösavukkeiden käyttöä.

http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2016/07/07/peds.2015-3983

Jaa sivu: 
Ajankohtaista
slick-shoreward