Ohje taloyhtiöille tupakointikiellon hakemisesta 16.1.2017

Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto, Kuntaliitto ja Helsingin kaupunki ovat yhdessä Valviran kanssa laatimassa asunto-osakeyhtiöille ohjetta tupakointikiellon hakemisesta. Taloyhtiö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä huoneistoparvekkeille ja -pihoille sekä jopa huoneistojen sisätiloihin 1.1.2017 alkaen. Ennen tupakointikieltojen hakemista taloyhtiön täytyy kuulla niiden tilojen haltijoita, joita haettava kielto koskee. Tavoitteena on julkistaa tarkemmat ohjeet ja mallit taloyhtiöille 16.1.2017.

Hakemukseen on liitettävä asuntoyhteisön päätös osoituksena siitä, että hakijalla on oikeus hakea tupakointikieltoa esim. yhtiökokouksen päätös tupakointikiellon hakemisesta. Hakemuksessa on oltava eritelty selvitys siitä, mihin tiloihin tupakointikieltoa haetaan ja esitettävä rakenteellinen tai muu selvitys tupakansavun mahdollisesta kulkeutumisesta tilasta toiseen. Hakemuksessa on myös osoitettava, miten tilojen haltijoita on kuultu ennen hakemuksen tekemistä.

Taloyhtiöissä on syytä keskustella myös muista keinoista tupakoinnin haittojen poistamiseksi. Viranomaisen määräämään tupakointikieltoon kannattaa turvautua vasta silloin, jos tupakoinnin aiheuttamaa haittaa ei taloyhtiössä muutoin saada ratkaistua.

http://www.valvira.fi/-/taloyhtioille-tyokaluja-tupakointikiellon-hakemiseen-alkuvuodesta

http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/muutoksia-asuntoyhteison-hakemukseen-tupakointikiellolle

Jaa sivu: 
Ajankohtaista