Pääkaupunkiseutulaiset kannattavat kotikaupunkiensa savuttomuutta

Nuorten tupakoimattomuuden edistämisen tärkeys korostuu tuloksissa

Noin 80 % pääkaupunkiseudun asukkaista kannattaa kotikaupunkinsa savuttomuutta. Tämä käy ilmi Savuton pääkaupunkiseutu -hankkeen ja Suomen ASH ry:n Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä. Kyselytutkimukseen vastasivat Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan asukkaat. Kaupunkien välillä ei ole tuloksissa merkittäviä eroja. Vantaalaiset suhtautuvat kautta linjan savuttomuuteen hieman muuta pääkaupunkiseutua positiivisemmin.

Tulokset ovat mielestämme yllättävän hyviä. Savuttomien kaupunkien tukeminen näin laajalla joukolla on hämmästyttävää, etenkin kun pääkaupunkiseudun asukkaista hieman yli viidennes polttaa. Tupakoivistakin noin puolet kannattaa asuinkaupunkinsa savuttomuutta, sanoo Savuton pääkaupunkiseutu -hankkeen projektipäällikkö Corinne Björkenheim.

Nuorten tupakoimattomuuden tukemisesta ollaan yksimielisiä

Lähes 100 % vastaajista kokee, että lasten ja nuorten tupakoimattomuuden tukeminen on kotien tehtävä. Myös koulujen rooli koetaan lähes yhtä tärkeäksi, ja noin 90 % vastaajista katsoo, että tupakoinnin aloittamisen ehkäisy kannattaa aloittaa jo alakouluiässä. Kaupunkien tulee panostaa lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistämiseen vastaajista yli 95 prosentin mielestä.
Yksi merkittävä tulos on, että lähes kaikki vastaajat odottavat myös nuorisotyöntekijöiden tukevan lasten ja nuorten tupakoimattomuutta. Lisäksi vastaajista yli 90 % on sitä mieltä, että lasten ja nuorten parissa työskentelevien ei sovi polttaa lasten ja nuorten läsnä ollessa. Tupakoimattomuuden edistäminen tuntuu olevan pääkaupunkiseutulaisten mielestä kattavasti kaikkien lasten ja nuorten kanssa tekemisissä olevien vastuulla.

Työterveyshuolto tukee lopettamista tehokkaimmin

Työterveyshuollon tupakoinnin lopettamisen tuki tavoittaa pääkaupunkiseutulaiset parhaiten. Tupakoivista ja tupakoinnin hiljattain lopettaneista lähes viidennes oli keskustellut työterveyshuollossa lopettamisesta. Sen sijaan erilaiset julkisen terveydenhuollon palvelut ja yksityiset lääkäriasemat eivät tavoita asukkaita tupakoinnin lopettamiseen liittyen yhtä tehokkaasti. Esimerkiksi vain 6 % vastaajista raportoi, että asiasta oli keskusteltu terveysasemalla.
Eniten apua tupakoinnin lopettamisessa on vastaajien mukaan nikotiinikorvaushoidoista, reseptilääkkeistä sekä henkilökohtaisesta neuvonnasta.
– Hyödyllisimmiksi koetut tukimuodot ovat juuri niitä, joiden pariin terveydenhuolto pystyy asiakkaitaan ohjaamaan. Siksi koemme, että terveydenhuollossa olisi hyvä pohtia uusia, tehokkaampia tapoja aktivoitua tupakoinnin lopettamisen tukemiseen. Kyselyssä toivottiin terveydenhuollolta muun muassa innostavaa, asiallista ja suoraa tukea ilman pelottelua ja saarnaamista, kertoo Björkenheim.

Savuttomuuden puolesta tehtävä työ kannatettavaa

Pääkaupunkiseudun savuttomuuden puolesta tehtävä työ saa tukea sekä tupakoivilta että tupakoimattomilta. Noin 90 % vastaajista kannattaa kaupungin tilojen ja kaupungin järjestämien tilaisuuksien savuttomuutta. Kaupunkilaiset pitävät tärkeänä myös, että julkisten rakennusten edessä ei tupakoitaisi. Lisäksi puolet kieltäisi tupakoinnin myös katetuilla joukkoliikennepysäkeillä. Sen sijaan parveketupakoinnin kieltäminen ei saa missään kaupungissa yhtä suurta kannatusta.
Pääkaupunkiseudun asukkaista 22 % tupakoi, joista 13 % polttaa päivittäin ja 9 % satunnaisesti.
Taloustutkimus Oy toteutti tutkimuksen Savuton pääkaupunkiseutu -hankkeen ja Suomen ASH ry:n toimeksiannosta. Kyselyyn vastasivat 16–64-vuotiaat suomalaiset pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa). Tiedonkeruu toteutettiin Taloustutkimuksen Internet -paneelissa
6. – 17.10.2011 välisenä aikana, vastaajia oli 2791 (vastausaktiivisuus 38 %).

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Corinne Björkenheim, Savuton pääkaupunkiseutu – hanke, puh. 040 129 3394

Savuton pääkaupunkiseutu -hankkeen tavoitteena on edistää pääkaupunkiseudun savuttomuutta ja tukea erityisesti lasten ja nuorten tupakoimattomuutta vuosina 2011- 2013. Pääkaupunkiseudun kunnilla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) on omat savuttomuusohjelmansa, joiden toteutumista hanke tukee ja täydentää. Kaikki kunnat ovat jo julistautuneet savuttomiksi.
Suomen ASH (Action on Smoking and Health) ry on vuonna 1989 tupakkapolitiikan kehittämiseen perustettu kansanterveysjärjestö. Toiminta painottuu tupakkatuotteiden käytön loppumiseen ja aloittamisen ehkäisyyn. Tavoitteena on Savuton Suomi 2040.

Jaa sivu: 
Ajankohtaista