Puolustusvoimat kohti savuttomuutta

Puolustusvoimissa on käynnistynyt laaja hanke tupakoimattomuuden edistämiseksi. Hankkeen kohderyhmänä ovat sekä varusmiehet että puolustusvoimien palkattu henkilökunta. Hanke toteutetaan yhteistyössä Syöpäjärjestöjen ja tuberkuloosin vastustamisyhdistys Filhan kanssa vuosien 2013 - 17 aikana.

Puolustusvoimat kannustaa varusmiehiä ja henkilökuntaa tupakoinnin ja nuuskaamisen lopettamiseen. Terveystiedon jakamisessa hyödynnetään perinteisiä valistusmuotoja ja moderneja kanavia kuten sosiaalista mediaa. Sisällöllisesti pyritään vaikuttamaan savuttomuuden lisäksi nuuskan käyttöön ja sähkötupakointiin. Hankkeen lähestymistapa on kokonaisvaltainen ja moniulotteinen.

Tammikuussa palveluksensa aloittavan saapumiserä 1/13 varusmiehille sotilaskodeissa ja Facebookissa toteutettava tupakoimattomuuskampanja ”Pelaa jollain muulla kuin terveydelläsi” tarjoaa tekemistä tupakoinnin tilalle sekä ohjaa varusmiehiä osallistumaan urheiluharrastuksiin ja huolehtimaan omasta terveydestä. Kampanjaa on tarkoitus jatkaa myös tuleville saapumiserille.

Pääesikunta on vuoden 2013 alusta julistautunut savuttomaksi työ- ja palveluspaikaksi. Tupakointi on sallittu vain ruoka- tai virkistystaukojen yhteydessä, ylimääräisiä tupakkataukoja ei ole. Tupakointi on kielletty kaikkialla työpaikan sisätiloissa tupakkalain edellyttämillä tavoilla.

Puolustusvoimien terveysasemat tukevat työntekijöitä tupakankäytön lopettamisessa. Hankkeessa pyritään vaikuttamaan savuttomuuden lisäksi nuuskan käyttöön ja sähkötupakointiin.

Joukko-osastoja ja muita hallintoyksiköitä kehotetaan seuraamaan pääesikunnan esimerkkiä sekä tukemaan tupakoimattomuutta puolustusvoimissa. Samalla pyritään edistämään tupakoimattomuutta muun muassa sisäisten ohjeiden ja määräysten avulla.  Merivoimien esikunta on julistautunut savuttomaksi syksyllä 2012 ja Sotilaslääketieteen keskus vuonna 2011.

Game Over Tupakka -kampanjan Facebook-sivusto

Tupakoimattomuuskampanja edistää hyvinvointia -teema-artikkeli

Artikkelin voi lukea myös tästä.

Jaa sivu: 
Ajankohtaista