Savuton Helsinki -ohjelman loppuraportti

Savuton Helsinki -ohjelman loppuraportti on julkaistu. Ohjelman päämääränä oli savuton Helsinki. Helsinkiläisten, erityisesti lasten ja nuorten tulee voida kasvaa savuttomassa ympäristössä. Ohjelman aikana seurattujen useiden väestöryhmien sekä kaupungin työntekijöiden tupakointi on selvästi vähentynyt. Jatkossa tulee tarkastella tupakoinnin sijasta nikotiinin käyttöä. Raportti sisältää myös jatkotoimenpide-ehdotuksia:

  • Helsingin kaupunki jatkaa Savuton Helsinki -kriteereiden toteuttamista kaupungissa
  • Savuttomuus ja nikotiinittomuustyön tueksi muodostetaan koordinoiva asiantuntijaverkosto
  • Savuttomuus-sanan rinnalle otetaan käyttöön nikotiinittomuus
  • Henkilökunnan savuttomuuden tukeminen sisällytetään osaksi työhyvinvoinnin johtamista
  • Sosiaali- ja terveysvirastossa jatkuvat tupakoinnin ehkäisyyn ja vieroitukseen liittyvät asiantuntijapalvelut
  • Tupakoinnin, nuuskan ja sähkösavukkeiden käytön raportointia jatketaan osana kaupungin strategiaohjelman toteutumisen seurantaa ja terveydenhuoltolain mukaista hyvinvoinnin seurantaa.

http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2016/Kanslia_2016-04-18_Khs_15_El/DC8B9F3F-8618-4CD2-A9E0-FA401F8F7FE2/Liite.pdf

Jaa sivu: 
Ajankohtaista
slick-shoreward