Savuton koulu -toimintatuki 2013

Valtakunnallinen Smokefree-hanke kannustaa nuoria tupakoimattomuuteen ja nuuskaamattomuuteen. Tarjoamme tukea muun muassa koulujen ja oppilaitosten tupakoimattomuustyöhön. Tupakoimattomuus kannattaa aina!
Smokefree-hanke jakaa avustuksia koulujen/oppilaitosten hyvinvoinnin edistämiseen, erityisesti tupakoimattomuuden näkökulmasta.

Taloudellista avustusta voi hakea esimerkiksi:

  • oppilaiden/opiskelijoiden suunnittelemaan tupakoimattomuustoimintaan
    (esimerkiksi tupakoimattomuuskilpailujen yhteydessä, tupakoinnin lopettajien tukemiseksi, tupakoimattomien oppilaiden kannustamiseksi pysymään tupakoimattomina...)
  • luento- tai aineistokuluihin, joilla on merkitystä koulun/oppilaitoksen tupakoimattomuustyön edistämisessä tai henkilökunnan tietotaidon lisäämisessä
  • välituntitoiminnan aktivoimiseksi hankittaviin välineistöihin.

Miten tukea haetaan?
Tuen hakuaika vuodelle 2012-2013 päättyy 31.12.2012.

Toimintatukihakemus -lomake löytyy Lomakkeet -osiosta, jossa sen voi täyttää tai tulostaa täyttämistä varten. Toimintatukihakemukseen tulee selvittää muun muassa suunnitellun toiminnan toteutus, tavoitteet ja kustannusarvio. Tarkemmat ohjeet löytyvät itse lomakkeesta. 

Millä perusteilla tukea myönnetään?
Avustusten jakoperusteena käytetään suunniteltua toimintaa ja toiminnan yhteyttä muuhun koulun tai oppilaitoksen toteuttamaan tupakoimattomuuden edistämiseen. Toiminnan tulee hyödyttää koko koulu/oppilaitosyhteisöä. Oppilaiden osallisuus toiminnassa on tärkeää.
Arvostamme suunnitelmallisuutta, pitkäjänteisyyttä, vahvaa rakenteellista tukea koulun/oppilaitoksen tupakoimattomuustyölle sekä halua tupakoimattoman koulu-/oppilaitoskulttuurin luomiseksi.
Lisäksi avustusten myöntämisen perusteena voi tarvittaessa olla avustusten jakautuminen tasapuolisesti EHYT ry:n yhdeksälle maantieteelliselle toiminta-alueelle. 

Taloudellisen avustuksen ehdot
Myönnettävien raha-avustusten jakamisesta sekä jaettavien avustusten kappalemääristä ja summista päätetään vuosittain Raha-automaattiyhdistyksen avustusmäärärahojen varmistuessa. Rahalliset avustukset ovat suuruudeltaan enintään 300€.
Avustuksen saaja sitoutuu avustuksen käyttöön hakemuksen mukaisesti ja ohjeiden mukaiseen raportointiin avustuksen myöntäjälle. Avustuksen saajan tulee pystyä todistamaan, kuittikopioin tai vastaavasti, rahojen käyttö. Avustuksen myöntäjällä on oikeus periä avustus takaisin, mikäli toiminta ei vastaa suunnitelmaa tai avustuksen saaja ei ole raportoinut toiminnasta vaadittavalla tavalla.

Hakemukset ja raportit toiminnasta lähetetään:
Ehkäisevä päihdetyö EHYTry
Smokefree / Savuton koulu
Elimäenkatu 27
00510 Helsinki
Sähköposti: smokefree[at]ehyt.fi

Jaa sivu: 
Ajankohtaista
slick-shoreward