Tupakkalaki muuttui – mitä se tarkoittaa?

Uusi tupakkalaki tuli voimaan 15.8.2016. Sähkötupakka rinnastetaan uudessa laissa perinteiseen poltettavaan savukkeeseen ja sitä koskevat samat säännökset kuin poltettavia savukkeita. Käytännössä lakimuutokset tarkoittavat, että

  1. Sähkösavukkeilla on sama ostoikäraja kuin tupakkatuotteilla (18 vuotta). Sähkösavukkeita ei saa käyttää tupakoimattomissa tiloissa tai pitää esillä vähittäismyynnissä. Sähkösavukkeiden nikotiininesteiden vähittäismyyntiin tarvitaan myyntilupa.
  2. Savukkeista ja kääretupakasta ovat kiellettyjä kaikki tunnusomaiset maut ja tuoksut kuten esimerkiksi mentoli ja vanilja. Kielto tulee voimaan vuonna 2020. Nikotiiniliuosten karkki- ja hedelmämaut ovat kiellettyjä. Nikotiinittomien liuosten em. makukielto tulee voimaan vuoden 2017 alusta.
  3. Sähkösavukkeiden netti- ja etämyynti kotimaassa on kielletty. Rajat ylittävä netti- ja etämyynti tulee kielletyksi vuoden 2017 alusta.
  4. Yksityishenkilö ei saa hankkia sähkösavukkeita tai nikotiininesteitä elinkeinonharjoittajalta Suomen ulkopuolelta postitse, tavarankuljetuksena tai muulla vastaavalla tavalla.
  5. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden matkustajamaahantuonnille on 24 tunnin aikaraja ETA-maiden ulkopuolelta, esimerkiksi Venäjältä.
  6. Tekstivaroitusten lisäksi tupakkapakkauksiin lisätään kuvavaroituksia.
  7. Autossa tupakointi ei ole sallittua, jos kyydissä on alle 15-vuotias henkilö.
  8. Taloyhtiö voi hakea kunnalta kiellon parveketupakointiin ja tupakointiin muilla ulkoalueillaan. Pelkkä savun mahdollinen kulkeutuminen muutoin kuin satunnaisesti riittää kiellon määräämiseen, terveyshaittaa ei tarvitse osoittaa. Tätä säännöstä sovelletaan vuoden 2017 alusta alkaen.

Kokonaan savutonta Suomea tavoitellaan vuoteen 2030 mennessä. Lainsäädäntö on tärkeä osa tavoitteen saavuttamista, mutta asiantuntijat muistuttavat myös savuttoman elinympäristön ja lopettamisen tuen merkityksestä.

RAY:n tukema Savuton kunta -projekti edistää suomalaista savutonta toimintakulttuuria tarjoamalla kunnille ja muille julkisille organisaatioille työvälineitä ja ohjausta savuttomuuteen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseen. Tupakkatuotteiden käytön lopettamisen tueksi projektissa on kehitetty 28 päivää ilman
-malli, jossa tupakoinnin lopettamista kohti edetään ryhmässä.
 

Lue lisää:
Tupakkalaista STM:n sivuilta: http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tupakkalaki-tiukentuu-uusi-laki-voimaan-15-8-2016 .
Savuton kunta -projektista: http://www.savutonkunta.fi/
28 päivää ilman -mallista: http://www.28paivaailman.fi/

Jaa sivu: 
Ajankohtaista
slick-shoreward