Projekti

Savuton kunta -ohjelma on saanut RAY:ltä jatkorahoituksen

 

Projektin tavoitteet vuosille 2016-2018

 

1. Savuttoman toimintakulttuurin kehittäminen osana kuntien hyvinvointijohtamista ja Savuton kunta -projektissa kehitettyjen työvälineiden käyttöönotto.

 

2. Tupakkatuotteiden käytön vähentäminen www.28paivaailman.fi tukipalvelua kehittämällä ja palvelun toteutuksen valtakunnallistaminen.

 

Savuton kunta projektin päätavoitteena on, että savuton toimintakulttuuri on yleisesti käytössä oleva toimintamalli koko Suomessa: kaikki Suomen kuntaorganisaatiot ja muut julkisella rahoituksella toimivat organisaatiot, kuten valtionhallinto, verohallinto, poliisi, puolustusvoimat, oikeuslaitos, sosiaalirahastot, valtion yhtiöt ja -liikelaitokset, ovat savuttomia työnantajia noudattaen savutonta toimintakulttuuria. Savuton kunta -ohjelmassa keskeisessä roolissa ovat myös ammatilliset oppilaitokset, yritykset, järjestöt, sairaanhoitopiirit ja ERVA-alueet.
 

Savuttomasta toimintakulttuurista tulee yksi julkisen rahoituksen saamisen ehto, jonka pohjalta julkista rahoitusta saavat järjestöt, säätiöt ja yhdistykset toimivat savuttomasti.

 
  • Edistetään kansallisen Savuton Suomi 2030 -ohjelman tavoitteiden saavuttamista
  • Vahvistetaan kuntien ja muiden julkisella rahoituksella toimivien organisaatioiden savutonta toimintakulttuuria
  • Tuetaan savuttomuuspäätösten toimeenpanoa ja seurantaa kunnissa
  • Kehitetään 28paivaailman.fi tukipalvelua sekä nuorille suunnattua mobiilipalvelua
  • Kehitetään tupakkariippuvaisen yksilön hoitoketjua ja heille tarjottavaa tukea omassa elinympäristössään
  • Arvioidaan savuttoman toimintakulttuurin vaikutuksia

Projekti toteuteutetaan valtakunnallisena seitsemän toimijan yhteistyönä sairaanhoitopiirien erityisvastuualueittain. Savon Sydänpiiri ry hallinnoi projektia. Projektia tuetaan Veikkauksen tuotoilla.

Lisätietoja projektista antaa:

Tarja Kristiina Ikonen, toiminnanjohtaja
Savon Sydänpiiri ry
+358 500 574 642
savo<at>sydan.fi

www.savutonkunta.fi
www.savonsydan.fi
 

Jaa sivu: